به سایت ایران پنام خوش آمدید

پروتکل کاربری: Oosight
تاریخ نگارش : سه شنبه 1391/6/14

 

       پروتکل کاربری:

  RI Oosight Imaging  به راحتی و به صورت کاربردی در زمان تزریق درون سیتوپلاسمی

    اسپرم   ICSI  استفاده می شود.

         ادامه مطلب

بازدید : 3443 نفر