به سایت ایران پنام خوش آمدید

اخذ نمایندگی کمپانی انگلیسی پیشرو در تجهیزات زایمان در آب
تاریخ نگارش : یکشنبه 1394/11/11

طی مطالعات جدید تولد نوزاد در استخر یا وان هیچ آسیبی به کودک نمی رساند. تعدادی از محققان در دانشگاه ایالتی اورگان , این ازمایش را بر روی بیش از 6500 مادر انجام دادند  و به این نتیجه رسیدند که زایمان در آب گزینه ای کم مداخله برای زنانی است که در معرض خطر عوارض ریسکی از جمله بیهوشی اپیدورال می باشد آب به دلیل خاصیت ارتجاعی که دارد موجب تنظیم انقباضات می شود و مدت زمان زایمان را حدود یک ساعت ونیم کاهش می دهد بزرگ سیاهرگ زیرین که وظیفه خون رسانی به قسمت های پایین بدن مادر را برعهده دارد و از پشت رحم عبور می كند. هنگام زایمان در آب، با توجه به اینكه بدن مادر و جنین در آب سبك تر می شود، این رگ كه در واقع از زیر جنین عبور می كند تحت فشار جنین نخواهد بود و خون رسانی به قسمت های تحتانی راحت تر انجام می شود. ضمن اینكه جریان خون جفت نیز افزایش می یابد و باعث بهبود اكسیژن رسانی به جنین می شود از جمله مزایای روان شناختی زایمان در آب احساس بی وزنی و شناوری،ا حساس رضایتمندی از زایمان، كاهش ترس و خشم و اضطراب،افزایش میزان خودآگاهی و هوشیاری هنگام زایمان. افزایش حس پذیرش نوزاد،افزایش ارتباط متقابل مادر و كودك (رابطه سمبلیك)می باشد  و از جمله مهمترین مزیتهای  این روش بهبود مدیریت درد است.  و پس از آن بستری شدن  مادر یا کودک در بیمارستان نیاز نمی باشد.

بازدید : 4090 نفر