به سایت ایران پنام خوش آمدید

Pathology & Histologyشرکت ايران پنام موفق به اخذ


- نمايندگي انحصـاري کمپاني آلماني Medite گرديده و ارائه کليه تجهيزات مربوط به آزمايشگاه هاي پاتولوژي و بخش هاي آسيب شناسي بيمارستان ها در سراسر کشور را بر عهده گرفته است.


تجهيزاتي نظيرانواع ميکروتوم ها، دستگاه برش بافت، دستگاه رنگ آميزي بافت و ساير  ضمائم مورد نياز در اين خصوص توسط شرکت ايران پنام عرضه  گرديده و اين شرکت با کمال افتخار به صورت مداوم و  در هر مکان خدمات پس از فروش آنها را نيز برعهده دارد.


- اخذ نمایندگی انحصاری کمپانی آلمانی KUGEL  و ارائه کلیه تجهیزات آزمایشگاه های پاتولوژی و هیستولوژی، تجهیزاتی نظیر انواع میــزهای کالبد شکافی، میــزهای دفع فرمالدئیــد، میــزهای مخصوص رنگ آمـیزی، سیســتم های برودتی سـردخانه، سیسـتم های حمل و نگهداری از جسـد، دستگاه تهویه بدون صدا، و کلیه تجهیزات سآآردخانه، تجهیزات آزمایشآآگاه های پاتولوژی دامپزشکی و ...

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش نمایندگی ها مراجعه فرمایید.  KUGEL Medizintechnik is one of the leading German manufacturers in the field of pathology, histology and laboratory equipment


Medite Group is an experienced growing business specializing in high-quality equipment for histology, pathology and cytology labs        


بازدید : 3277 نفر